Close CUMRIK

"Życiu na ratunek"

Universitetets sjukhus i Krakow bad oss att skapa en mobil applikation som räddar livet. Vi designade den både som en källa av kunskap i pre-medikala situationer och som ett verktyg i nödsituationer. Det finns många videor med instruktioner som innehåller bl.a. aktion av återupplivning eller användning av AED (Automatic External Defibrillator). I ett nödläge kan du bestämma din aktuella position och ringa ambulans med bara en klick på knappen. Applikationen kan användas också som ett verktyg med olika typer av informationer när det gäller din hälsa t.ex. blodtyp, hemadress och mobilnummer av personer som du vill kontakta med när något händer.


Se projekt online